Norsk kjøretøyhistorisk museum

Norsk Kjøretøyhistorisk Museum

500 meter fra hotellet kommer denne nyheten 9 juni 2019.  Her vil de samle norsk bil- og motorsykkel/mopedproduksjonshistorie på 2000m3 i tilknytning til Norsk Vegmuseum i et flott moderne bygg.

 

Følg med på Norsk Kjøretøyhistorisk museum for åpningstider og utstilling