Resepsjonen, Hunderfossen Hotell

Personvernerklæring

Hunderfossen Hotell & Resort AS ("vi"/HHR) respekterer ditt personvern, og behandler personopplysninger som behandlingsansvarlig i samsvar med personopplysningsloven. Disse vilkårene gir deg informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg.

 

Hvilke opplysninger vi behandler og hvordan vi bruker dem
Vi behandler besøksopplysninger. Dette er opplysninger som serveren genererer automatisk når noen besøker vårt nettsted. Dette omfatter typisk hvilke sider som er lastet ned, tidspunkt, hvilken side du kom fra, IP-adresse, type enhet (f.eks. iPhone), type nettleser og operativsystem. Besøksopplysninger brukes anonymisert, for det formål å drifte og videreutvikle nettsidene.

Vi behandler dine henvendelser og tilbakemeldinger dersom du frivillig henvender deg til oss, eller gir tilbakemelding om våre nettsider.

Ved forespørsel som resulterer i at vi sender deg tilbud/informasjon, eller ved bestilling av opphold, kjøp av billetter e.l. er dette å betrakte som en inngåelse av avtale med HHR og vi er da pålagt å registrere personopplysninger. Bestiller samtykker, på bestillings-tidspunktet, at vi kan benytte de gitte opplysninger for å gjennomføre HHRs forpliktelser overfor bestiller. Ved behov kan det være nødvendig å overføre opplysningene til samarbeidspartnere for å kunne gi informasjon, tilbud og service rundt bestillers bestilling via e-post, telefon, sms og utsendelser via post. 

Din e-postadresse kan brukes til å sende deg reklame fra HHR dersom du har samtykket til dette eller det for øvrig er tillatt etter norsk lov.

Utlevering til tredjeparter
Ved behov kan det være nødvendig å overføre opplysningene til samarbeidspartnere for å kunne gi informasjon, tilbud og service rundt bestillers bestilling via e-post, telefon, sms og utsendelser via post. 

Vi har databehandleravtaler med de som behandler personopplysninger på vegne av oss. Vi samarbeider med Visit Group  som drifter våre nettsider og online-bookingsystem. Hoist Group er leverandøren på vårt inhouse booking-system. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn det som er avtalt med oss.

Kantall AS er vårt regnskapsførerselskap.  Ubetalte fordringer blir oversendt til inkassoselskaper. Videre vil vi dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Hvordan oppbevarer vi opplysningene?
Vi har tekniske, fysiske og organisatoriske tiltak for å hindre at personlig data går tapt eller at uvedkommende får tilgang til data.

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller sett i forhold til de lovpålagte plikter vi har. For eksempel pålegger bokføringsloven oss til å oppbevare detaljert kjøpshistorikk i fem år.

Dersom du ber oss om det, så vil vi slette personopplysninger om deg med mindre vi har rettslig grunnlag eller lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

Lenker
www.hunderfossenhotell.no inneholder lenker til nettsider som eies og drives av andre. Disse personvernvilkårene gjelder kun www.hunderfossenhotell.no, og vi har ikke ansvar for hvordan dine personopplysninger behandles på eksterne sider dersom du velger å se nærmere på lenkene til eksterne sider.

Rettigheter
Du har rett til innsyn, korrigeringer eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv. Under visse forutsetninger har du også rett til å protestere mot behandlingen, samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Spørsmål eller anmodning om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til [email protected] Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet, [email protected]

Endringer
Vi vil publisere endringer i personvernerklæringen på nettsiden. Din fortsatte bruk av nettsiden betyr at du godtar de endrede personvernvilkår. Brukere av nettsiden bør sjekke personvernerklæringen regelmessig.

Spørsmål eller kommentarer
Dersom du har spørsmål eller kommentarer til hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på:

Hunderfossen Hotell & Resort

Fossekrovegen 71

N-2524 Fåberg

 

Tel + 47 61274000

Mail: [email protected]